Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Công bố thông tin

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2019

Đăng lúc 16:53:14 Ngày 30/10/2019 | 183

Dưới đây là Báo cáo tài chính quý III năm 2019

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 11:21:00 Ngày 30/08/2019 | 437

Dưới đây là Báo cáo tài chính bán niên năm 2019, Quý vị vui lòng click file đính kèm

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

Đăng lúc 15:30:50 Ngày 31/07/2019 | 521

Dưới đây là Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Đọc thêm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Đăng lúc 15:40:32 Ngày 25/07/2019 | 369

Dưới đây là Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KÝ HỢP ĐÒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KÝ HỢP ĐÒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019

Đăng lúc 11:41:45 Ngày 18/07/2019 | 174

Dưới đây là Thông báo  công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chình năm 2019

Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN MỚI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN MỚI

Đăng lúc 11:17:21 Ngày 21/06/2019 | 175

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN MỚI

Đọc thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 15:32:48 Ngày 28/05/2019 | 447

DƯỚI ĐÂY LÀ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đọc thêm

THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 08:42:16 Ngày 07/05/2019 | 510

Thư mời họp và tài liệu Đại hội được đính kèm dưới đây. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng click file đính kèm.

Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng lúc 15:09:35 Ngày 16/04/2019 | 347

DƯỚI ĐÂY LÀ BẢN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đọc thêm

THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Đăng lúc 16:42:49 Ngày 27/03/2019 | 150

DƯỚI ĐÂY LÀ THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 15:15:32 Ngày 20/03/2019 | 425

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đọc thêm

BẢO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BẢO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Đăng lúc 15:08:15 Ngày 19/03/2019 | 312

Dưới đây là Bản báo cáo tài chính năm 2018

Đọc thêm