Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Công bố thông tin

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đăng lúc 17:05:42 Ngày 30/06/2020 | 102

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đọc thêm

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Đăng lúc 17:08:23 Ngày 11/06/2020 | 62

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Đọc thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đăng lúc 16:29:26 Ngày 08/06/2020 | 257

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Đăng lúc 13:58:22 Ngày 01/06/2020 | 117

Dưới đây là bản công bố thông tin thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty

 

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SƯ

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SƯ

Đăng lúc 16:26:07 Ngày 28/05/2020 | 118

Dưới đây là bản công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SƯ

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SƯ

Đăng lúc 16:25:57 Ngày 28/05/2020 | 57

Dưới đây là bản công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Đăng lúc 11:14:09 Ngày 19/05/2020 | 155

Dưới đây là công bố thông tin về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Trần Quang Toàn - Phó Tổng giám đốc

Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đăng lúc 16:07:29 Ngày 11/05/2020 | 155

Dưới đây là bản công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đăng lúc 14:05:09 Ngày 06/05/2020 | 185

Dưới đây là bản công bố thông tin về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2020

Đăng lúc 17:35:14 Ngày 29/04/2020 | 232

Dưới đây là Bản Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 14:56:37 Ngày 17/04/2020 | 146

Dưới đây là Báo cáo thường niên năm 2019

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

Đăng lúc 16:08:06 Ngày 27/03/2020 | 238

Dưới đây là Bản báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đọc thêm